Anne Karen Breivik - gestaltcoach og gestaltterapeut

Gi tid og rom for nye oppdagelser og valg

 

Det er mulighet for endring 

- ved utfordringer i livet 

- ved behov for personlig utvikling

Jeg kan tilby gestaltterapi og coaching. Du vil ha mulighet for å bearbeide opplevelser, utforske handlingsmønstre og tanker, finne nye valgmuligheter og øke din selvstøtte.

Dette gjør du i trygge omgivelser.

 

Det kan handle om å være oppmerksomt tilstede i livet ditt her og nå

Det kan være en selvfølge at jo mer oppmerksom du er på deg selv og i dine omgivelser, jo flere alternativer har du. Av og til er det ikke så lett å greie det ut alene – det kan være gamle mønstre du går i – tanker du ikke blir kvitt, vanskelige valg å ta eller en angst som sitter der. 

I de situasjonene, så kan det å være i relasjon med en samtalepartner - en som kan støtte og bistå, gjøre at du kan sortere tanker, kjenne etter hvordan du har det og utforske andre måter å være på. Ved å øke oppmerksomhet kan det gi deg flere valg. 

Om metode i gestaltterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi, og det er en av de mest utbredte metoder innen terapi og coaching. 

En grunnleggende ide i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Terapiformen søker løsninger i klientens egne ressurser, og tar avstand til en objektiverende holdning der terapeuten er ekspert. Mulighet for endring er det klientens selv som har. Terapeuten eller coachens kunst er å veilede klienten til å oppdage sine egne muligheter.

Endring kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet. Utfordringene jobbes med i trygge omgivelser i samarbeid med terapeut. 

Terapien har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger for å tydeliggjøre hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Helheten er større enn summen av delene – der kropp, tanker og følelser spiller sammen og kan gi viktig informasjon til hverandre.


Gestaltcoaching

Utvikling av gestaltcoaching er en naturlig konsekvens av at en så god metode som gestalt relasjonsterapi kan brukes på et videre område. Det er hva som bringes av tema og situasjon som skiller, vi utforsker det som er her og nå - øker oppmerksomhet på prosess og relasjon i jobb og privatsituasjoner; for egenutvikling - som leder eller medarbeider. Det du ønsker å utforske.


Litt om meg selv - erfaring og egenutvikling

Jeg er utdannet gestaltterapeut, fire-årig deltidsutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole - avsluttende eksamen våren 2019, NGI. Før det tok jeg gestaltcoaching som er en to-årig deltidsutdannelse, også ved NGI.

Jeg har over 25 års arbeidserfaring gjennom IT-bransjen i ulike type organisasjoner – mye som konsulent  og rådgiver. Jeg har primært oppdrag der å forstå og beskrive organisasjonens og brukernes behov ved utvikling av IT-systemer og bistå i endringsprosesser, er mine oppgaver. Jeg har alltid hatt interesse for mennesker og relasjoner og har fått anledning til å møte mange mennesker gjennom mitt arbeid. Min interesse førte meg videre inn mot coaching og nå terapi. 

Jeg startet min relasjonelle utdannelse med å ta organisasjonspsykologi samarbeid og ledelse ved UiO ved siden av min tekniske utdannelse. I senere tid har jeg tatt tverrfaglig videreutdanning i Gestaltveiledning ved Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen; nå VID. Jeg fortsatte videre i Oslo og har tatt toårig coachingutdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, NGI – ferdig gestaltcoach 2016. Deretter har jeg gått videre på gestaltterapi, også på NGI og er ferdig terapeut våren 2019.

Jeg går regelmessig i veiledning som gestaltcoach og terapeut. 


Praktisk informasjon og priser

Terapi/coaching

Prisen per time er kr 800,- (60 min). 


Jeg er akkreditert av GPO, og kan dermed tilby gestaltcoaching til studenter som er
under utdanning på Norsk Gestaltinstitutt Høyskolen, NGI - kr 700.

Tlf.: 92 32 13 93

Jeg kan treffes i lokaler på Frogner, Oslo


Anne Karen Breivik, coach MGPO, terapeut NGF

 


Taushetsplikt og etiske retningslinjer

Gestaltcoacher og -terapeuter er underlagt etiske retningslinjer av profesjonsorgansiasjoner GPO  (Gestaltpraktiseringen i organisasjoner) og NGF (Norsk gestaltterapeut forening).